nagłówek strony Oddziału Wielkopolskiego TChP
NAJBLIŻSZE ZEBRANIE:
— czwartek, 17 kwietnia 2014 —


Komunikaty

Współpraca pomiędzy TChP a Akademią Aesculap w Nowym Tomyślu
Szanowni Państwo,
Przewodniczący Oddziałów Terenowych TChP
W imieniu Prof. Wallnera chciałabym poinformować o rozpoczęciu współpracy pomiędzy TChP a Akademią Aesculap w Nowym Tomyślu.
Na mocy porozumienia TChP wraz z Akademią Aesculap zorganizuje 8 kursów dla 200 chirurgów rezydentów w latach 2014-2015.
Na jednym kursie szkolenie może odbyć 24 uczestników. [.. więcej informacji ..]
2014-03-13


XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich i XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych
Komitet Organizacyjny XXV Zjazdu Naukowo-Szkoleniowego Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich i XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych zaprasza na Zamek Ryn w dniach 29-31 maja 2014
www.zakazeniachirurgiczne.pl
2014-03-12


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TChP - 4 kwietnia 2014 r.
W oparciu o Statut TChP paragraf nr 26, punkt 1 i punkt 2, na podstawie uchwały Zarządu Głównego TChP z dnia 10 lutego 2014 roku, z inicjatywy Zarządu Głównego zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.
Na podstawie wniosku Zarządu Głównego TChP przedmiotem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa będą sprawy związane z propozycją zmian w Statucie TChP.
Miejsce, termin i godzina rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa:
Centrum Kongresowe City Core, dawniej Exbud
Al. Solidarności 34
Kielce
4 kwietnia 2014 roku
I termin: godzina 16.00
II termin: godzina 16.15
Z wyrazami szacunku,
Prof. Grzegorz Wallner, Prezes TChP
[.. pismo Prezesa TChP ..]
2014-02-13


Kurs dla chirurgów - Open and Laparoscopic Surgical Techniques
Towarzystwo Chirurgów Polskich zaprasza do udziału w wysoko specjalistycznym kursie dla chirurgów - Open and Laparoscopic Surgical Techniques, organizowanym w ramach DAVOS COURSES for GASTROINTESTINAL SURGERY (AGC-COURSES DAVOS).
Termin i miejsce kursu: 23.02.2014-1.03.2014, Davos, Szwajcaria.
Szczegółowe informacje na temat kursu znajdą Państwo na stronie www.davoscourse.ch
Koszt opłaty rejestracyjnej na kurs dla 5 członków TChP pokrywa Towarzystwo Chirurgów Polskich.
Zgłoszenia ( wniosek i wymagane załączniki) należy przesłać do końca roku 2013 na adres Przewodniczącej Komisji Stypendialnej, Prof. dr hab. n. med. Jadwigi Snarskiej (jadwiga.snarska@uwm.edu.pl)
[.. pobierz wniosek pdf ..]
2013-12-22


Składka członkowska na rok 2014
Składkę członkowską za rok 2014 można wpłacać na konto Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Wysokość składki pozostaje bez zmian i wynosi w roku 2014: 180 zł - dla Członków Zwyczajnych, 90 zł - dla Członków Kandydatów (chirurgów w trakcie specjalizacji) [.. więcej informacji ..]
2013-12-22


List Prezesa TChP Prof. dra hab. Grzegorza Wallnera   (2013-12-03)
Stypendia otrzymane dzięki współpracy Prof. Marka Dobosza w ramach EUMS   (2013-12-01)
Wnioski o stypendia TChP   (2013-11-23)
Propozycje programowe Prezesa ZG TChP prof. Grzegorza Wallnera   (2013-11-11)
Udział w Walnym Zebraniu Członków TChP w dniu 20 września 2013 r.   (2013-09-12)
2nd Advance course upper GI malignancy joint course of the ESSO-PSSO - Poznań, 18-19.10.2013   (2013-09-01)
Zapraszamy wszystkich członków Oddziału Wielkopolskiego do zapoznania się ze stroną 66 Kongresu TChP   (2013-08-12)
Terminy zebrań Oddziału w 2014 r.   (2013-07-10)
Zmarł dr. n. med. Adam Wasilkowski   (2013-05-20)
» Wybrano Zarząd Oddziału Wielkopolskiego TChP   (2013-04-14)
aktualizacja: 2014-04-04